Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen hebben wij op dit moment een cliëntenstop!

Graag stellen wij ons aan u voor

Schut Bewindvoering is opgericht door Martina Schut. Zij werd een aantal jaar geleden, geheel onverwachts, geconfronteerd met een familielid die door zijn verstandelijke beperking in een problematische schuldensituatie was geraakt.
Het betreffende familielid werd onder curatele gesteld en Martina Schut werd zijn curator. Tijdens het actief beheren van de financiën van de onder curatele gestelde en het behartigen van diens persoonlijke belangen, kwam ze schrijnende situaties tegen. Mensen met een nijpende hulpvraag werden niet of niet tijdig geholpen door organisaties die zich bezig houden met financiële dienstverlening, bewindvoering en/of curatele. Als gevolg hiervan kwam de hulpvrager alleen nog maar meer in de problemen. De reden van het niet goed functioneren van sommige, zelfs aan branchevereniging gelieerde, organisaties en/of personen is volgens Schut Bewindvoering tweeledig.Schut Bewindvoering is lid van de brancheorganisatie bewindvoerders WSNP Enerzijds kunnen de organisaties de grote toestroom van mensen niet aan, anderzijds ontbreekt bij sommige hulpverleners de nodige kennis om snel, adequaat en doortastend te handelen.
Alleen al om die reden zijn de bewindvoerders, curatoren (zijnde niet advocaat) en inkomensbeheerders van Schut Bewindvoering opgeleid aan erkende opleidingsinstituten voor WSNP-bewindvoering en schuldhulpverlening.


 Schut Bewindvoering